VKE määratlus

Väike ja keskmise suurusega ettevõte (VKE) on ettevõte, mille tulud, varad või töötajate arv jäävad alla teatud taseme. VKE määramise kriteeriumid on riigiti ja majandusharus erinevad. Näiteks peetakse Euroopa Liidus (EL) vähem kui 250 töötajaga ettevõtet VKEks; samas kui USA-s on VKE-l vähem kui 500 töötajat.

VKEd ja maailmamajandus

VKEd moodustavad enamikus riikides valdava enamuse ettevõtetest. USA rahvaloendusbüroo 2016. aasta andmete kohaselt on USA 5,6 miljonist tööandjaettevõttest:

 • 99,7% -l oli vähem kui 500 töötajat
 • 98,2% -l oli vähem kui 100 töötajat
 • 89,0% -l oli vähem kui 20 töötajat

SEM-id andsid 46% eraviisilisest mittepõllumajanduslikust SKP-st 2008. aastal⁠, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas lähteandmed, muutes need äärmiselt oluliseks majanduskasvu, innovatsiooni ja mitmekesisuse jaoks.

Kuna VKEdele on panus majanduses, suuremad finantseerimise saamise raskused ning kõrgemad maksustamiskulud ja õigusaktide järgimine, antakse VKEdele sageli stiimuleid ja soodsamat maksustamisviisi. Olenevalt riigist võivad valitsused kasutada VKEde kasvu soodustamiseks mitmesuguseid poliitikameetmeid.

VKE-d domineerivad tööstused

Pole üllatav, et enamik VKEsid tegutseb tööstusharudes, mis ei vaja suuri algkapitaliinvesteeringuid. USA väikeettevõtluse halduse (SBA) 2016. aasta laenude kinnitamismäärade põhjal on kõige kiiremini kasvavad VKEd:

 1. Juriidilised kontorid
 2. Tervise- ja puhkekeskused
 3. Üldised kaubaveod, kohalikud
 4. Hambaarstide kontorid
 5. Kõik muud erialakaubandusettevõtjad
 6. Haljastusteenused
 7. Suupistete ja alkoholivabade jookide baarid
 8. Veterinaarteenused
 9. Muud isikuhooldusteenused
 10. Joogikohad (alkohoolsed joogid)
 11. Kõik muud isiklikud teenused
 12. Arstide kontorid
 13. Hotellid (va kasiinohotellid) ja motellid
 14. Inseneriteenused
 15. Piiratud teenindusega restoranid
 16. Ilusalongid
 17. Laste päevahoiuteenused
 18. Õlu, veini ja likööri kauplustes
 19. Üksikelamu elamuehitus
 20. Täisteenusega restoranid

USA VKE määratlus

Ameerika Ühendriikides varieerub VKE määratlus majandusharude kaupa, tuginedes Põhja-Ameerika tööstuse klassifikatsioonisüsteemile (NAICS). NAICS on USA, Kanada ja Mehhiko välja töötatud süsteem ettevõtlusstatistika kogumise ja analüüsi standardimiseks ning hõlbustamiseks.

SBA pakub loetelu väikeettevõtete suuruse standarditest, mis vastavad NAICS-i koodidele. Väikeettevõttena käsitamiseks ja selleks, et tal oleks õigus taotleda valitsuse lepinguid ja sihtfinantseerimist, peab ettevõte jääma töötajate arvu või tulude osas kindlaksmääratud piiridesse.

Näiteks töötlevas tööstuses määratletakse VKE-d kui 500 töötajat või vähem; kui hulgikaubanduses on see tavaliselt 100 töötajat või vähem. Valdkondadevahelised vahemikud võivad väga erineda. Näiteks sektoris 21 (mäetööstus, karjääritööstus ning nafta ja gaasi kaevandamine) võib vaskimaagi ja nikkelimaagi kaevandamisega seotud ettevõttes olla kuni 1500 töötajat ja seda tuleb siiski pidada VKEks; seevastu hõbedamaagi kaevandamisega seotud ettevõttes võib olla ainult kuni 250 töötajat.

Kanada VKE määratlus

Kanada tööstuses kasutatakse mõistet VKE, et tähistada ettevõtteid, kus on vähem kui 500 töötajat, klassifitseerides suurettevõttena 500 või enama töötajaga ettevõtteid.

Lõhkudes VKE määratluse, määratleb Industry Canada väikeettevõtte ettevõttena, kus on vähem kui 100 töötajat⁠, kui ettevõte on kaupu tootev ettevõte, või vähem kui 50 töötajat⁠, kui ettevõte on teenuspõhine. Keskmise suurusega ettevõtteks loetakse ettevõte, kus on rohkem töötajaid kui nendes numbrites, kuid alla 500 töötaja.

Kanadas määratletakse mikroettevõte kui ettevõte, kus töötab vähem kui viis töötajat.

Oma käimasolevas uurimisprogrammis, mis kogub andmeid Kanada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kohta, määratleb Statistikaamet VKE iga ettevõtte, kus on 0–499 töötajat ja brutotulu vähem kui 50 miljonit dollarit.

Euroopa Liidu VKE määratlus

ELis kasutatakse sarnast süsteemi VKEde määratlemiseks. Ettevõte, mille töötajate arv on alla 250, liigitatakse keskmise suurusega ettevõtteks; ettevõte, kus töötab vähem kui 50 töötajat, liigitatakse väikeseks ja vähem kui 10 töötajaga ettevõtet peetakse mikroettevõtteks. Euroopa süsteem võtab arvesse ka ettevõtte käibe määra ja bilanssi.

Euroopa Liidu (EL) VKEde määratluste võrdlus
Ettevõtte kategooriaPersonali arvKäive või bilanss kokku
Keskmise suurusega< 250≤ 50 miljonit eurot≤ 43 miljonit eurot
Väike< 50≤ 10 miljonit eurot≤ 10 miljonit eurot
Mikro< 10≤ 2 miljonit eurot≤ 2 miljonit eurot

* Euroopa Komisjoni määratlusest

Ühendkuningriigis puudub VKEde määratlemise standard. ELis kasutatakse kõige üldisemalt aktsepteeritud VKEde klassifikatsiooni.

Hiina VKE määratlus

Hiinas on VKE määratlus erinevates majandusharudes erinev. Näited on järgmised:

Hiina VKE määratluste võrdlus
TööstusPersonali arvTulud
(RMB)
Varad
Rasketööstus< 1000≤ 400 m
Hulgimüük< 200≤ 400 m
Jaekaubandus< 300≤ 200 m
Vedu< 1000≤ 300 m
Ladustamine< 200≤ 300 m
Majutus< 300≤ 100 m
Restoran / toitlustamine< 300≤ 100 m
Tarkvara / IT< 300≤ 100 m
Kinnisvaraarendus≤ 2 b≤ 100 m
Teabe edastamine< 2000≤ 1 b

* Tööstus- ja infotehnoloogiaministeeriumilt, Riiklikult statistikabüroolt, riiklikelt arengu- ja reformikomisjonidelt ning kaubandusministeeriumilt (7. juuli 2011)

Artikkel sisukord Liikuge jaotisse Laienda
 • Majanduse domineeriv osa
 • VKE-d domineerivad tööstused
 • USA VKE määratlus
 • Kanada VKE määratlus
 • Euroopa Liidu VKE määratlus
 • Hiina VKE määratlus

Loading...